LEZZAYER  TAMANEƔT – Sin n yimiḍiyen kumraw d tẓa (249) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Bu Tesmert (Cvide-19), 197 n wid ijin akked tmettant n 3 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n usamas (Lḥedd) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n unfafad Bu Tesmert Covid-19, Amsuji Djamel Fourar.

aps