LEZZAYER  TAMANEƔT – Sin imiḍiyen d semmus (205) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad Kuṛuna, 115 n wid ijin akked tmettant n 5 n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n uynas (letniyen) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n unfafad Bu Tesmert Covid-19, Amsuji Djamel Fourar.