LEZZAYER  TAMANEƔT – Kuẓ n yimiḍiyen tẓamraw d tam (498) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef unfafad (Covid-19), 414 n wid yejin akked tmettant n 10 n yimuḍinen i yettwaskelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg Tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n usamas (lḥedd) umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n Unfafad Bu Tesmert, amsuji Djamel Fourar.

Aɣrud n liḥalat yettwatebten yesseḍ ar 35 712, ideg llan 498 n liḥalat timaynutin, akka yewweḍ ar 1,2 n liḥalat i 100.000 n yimezdaɣen deg 24 n yisragen-a ineggura, wid n tmettanin ar 1 312, ma d amḍan n wid yejin yezger ar 24 920, i d-yesseddi umsuji Fourar, deg temlilit tayalast akked tɣamsa yerzan amhaz n waṭan n Unfafad Bu Tesmert Covid-19.

Rnu-as, deg 27 n yigezda skelsen, deg 24 n yisragen-a ineggura, ddaw n mraw (10) n liḥalat akked 21 n yigezda-iḍen sekelsen ugar n mraw (10) n liḥalat i yal yiwen deg-sen.

Seg yidis-iḍen, 54 n yimuḍinen ha-ten-in imir-a ddaw n tmacinin n usnuffes, i d-yenna daɣen umsuji Fourar.

aps