LEZZAYER  TAMANEƔT – Semmus n yimiḍiyen kramraw d sin (532) n liḥalat yettwatebten yeṭṭef Unfafad Bu Tesmert (Covid-19), 474 n wid ijin akked tmettant n 9 yimuḍinen i yettwaskelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n usinas (ttlata) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan Unfafad Bu Tesmert, umsuji Djamel Fourar.

aps