LEZZAYER  TAMANEƔT – Semmus yimiḍiyen kramraw d semmus (535) n liḥalat timaynutin itebten yeṭṭef waṭan n Unfafad Bu Tesmert (Covid-19), kraḍ n yimiḍiyen d sa (307) n wid yejin akked tmettant n mraw (10) n yimuḍinen i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer,

i dèyenna ass n usamas (lḥedd) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n unfafad Bu Tesmert (Covid-19), Amsuji Djamel Fourar.

APS