LEZZAYER  TAMANEƔT –Semmuset n tmiḍiyin tamraw d semmus (585) n liḥalat timaynutin yettwatebten i yeṭṭef Unfafad Buqacuc (Covid-19), 315 n wid yejin akked tmettant n 12 n yimuḍinen i yettwaskelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg Tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n ukwas (lexmis) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n Unfafad Buqacuc Covid-19, Amsuji Djamel Fourar.

Aɣrud n liḥalat yettwatebten yewweḍ ar 21355, akka 1,3 n liḥalat i 100.000 n yimezdaɣen deg 24 n yisragen-a ineggura, win n tmettanin yesseḍ ar 1052 ma d amḍan n yimuḍinen yejin yezger ar 15107, i d-yesseddi Umsuji Fourar, deg yiwet n temlilit tayalast akked tɣamsa yerzan amhaz n waṭan n Unfafad Covid-19.

Yenna-d daɣen Mass Fourar dakken 73% n tmettanin ḥuzant taggayt n wid yesɛan deg leɛmer-nsen 60 nrɣ ugar n yiseggasen. Rnu-as, skelsen deg 33 n yigezda yiwen n utug yellan ddaw n tlemmast taɣelnawt, ma deg 9 n yigezda ur skelsen ula d yiwet n liḥala yeṭṭef Unfafad Buqacuc deg 24 n yisragen-a ineggura, ma deg 13 iḍen skelsen seg 1 ar 5 n liḥalat, deg 26 n yigezda zemlen ugar n 6 n liḥalat i yal yiwen deg-sen.

Seg yidis-iḍen, 65 n yimuḍinen ha-ten-in imir-a ddaw n tmacinin n usnuffes, i yerna yenna-d Umsuji Fourar.