LEZZAYER  TAMANEƔT – Amiḍi d sin (102) n liḥalat timaynutin yettwatebten n unfafad Bu Tesmert (Covid-19),jjin 123 akked tmettant n 8 n yimuḍinen i skelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg tmurt n Lezzayer, i d-yenna ass n ukras (larebɛa) deg Lezzayer tamaneɣt umutlay  n Tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n Unfafad Bu Tesmert Cocid-19, Amsujji Djamel Fourar.

Aɣrud n liḥalat yettwatebten yewweḍ ɣer 10484, akka 24 n liḥalat i 100.000 n yimezdaɣ, win n tmettanin yewweḍ ar 732, ma d amḍan n yimuḍinen yejjin yezger ar 7074, i d-yesseddi Mass Fourar, deg temlilit tayalast akked tɣamsa yerzan amhaz n waṭan Unfafad Bu Tesmert Cocid-19.

Liḥalat timaynutin n tmettanin skelsen-tent deg yigezda n Blida, Lezzayer, Ɛennaba, Ṭṭaref, Taɣerdayt, Msila, Ǧelfa akked Tipaza, i yerna yenna-d Mass Fourar, ladɣa deg taggayt n yimdanen yesɛan deg leɛmer-sen 65 neɣ ugar n yiseggasen i yeggensen 66% seg uɣrud n liḥalat n tmettant.

Rnu-d i waya, skelsen deg 29 n yigezda yiwen n utug yellan ddaw n utug aɣelnaw, ma deg 15 nniḍen ur skelsen ula d yiwet n liḥala tamaynut n waṭan  deg 24 n yisragen-a ineggura.

Seg yidis-nniḍen, amḍan i n yimuḍinen i umi fkan ddwa i la ttaken tura (ɣef uzadur Hydroxychloroquine) yewweḍ ɣer 20904, ideg llant 9114 n liḥalat yettwatebten ɣef wakken i d-nnan yikayaden n tsenfafad (PCR) akked 11790 n liḥalat meckuken ɣef wakken i d-nnant tugniwin n uskanir, i yerna yenna-d Mass Fourar, yesseddi-d dakken 33 n yimuḍinen ha-ten-in ddaw n tmacicnin n usnuffes.

aps