LEZZAYER  TAMANEƔT – Amiḍi samraw d tẓa (179) n liḥalat timaynutin yettwatebten n unfafad bu tesmert (Covid-19) akked kuẓ (4) n tmettanin timaynutin i yettwakelsen deg 24 n yisragen-a ineggura deg Lezzayer, akka yewweḍ umḍan n wid itebten ɣer 4474,

ma d win n tmettanin ɣer 463, i d-yenna ass n usamas (lḥedd) umutlay tesqamut tussnant n uḍfar n umhaz n waṭan n unfafad bu tesmert, Djamel Fourar, deg temlilit tayalast n tɣamsa yerzan amhaz n waṭan.

aps