Lezzayer Tamaneɣt- Yenna-d yiwen n ulɣu n yimeẓla n uneɣlaf amenzu, ass n Ssebt dakken, i lmend n usnas n yiɣtasen n uselway n tegduda, ad rnun ad sɣezfen akaten yettwaddmen i umesten n tɣerfa seg wasmi ay d-tebda tezɣent tadawsant n unfafad bu uqacuc, am wakken ara yettwassewseɛ usekmen amuran akken ad yernu ad d-iḥaz akk tiwilayin n tmurt yerna ad yebdu seg 15:00 arma d 07:00 seg wass n lhed d asawen.

« I lmend n uselkem n lewṣayat n Mass aselway n tegduda, anabaḍ yeddem kra n wakaten i lmend n umesten n tɣerfa yernu yella-d waya seg wasmi ay d-tebda tezɣent n unfafad bu uqacuc n Covid-19 », ɣef wakken ay d-yenna ulɣu-a ay d-yernan dakken, i lmend n waya, ad kemmlen wussisen yettwaddmend eg ubrid- i lmend n ugbar n tkaɣreft n unfafad bu uqacuc, am wakken ay d-yerna ulɣu-a dakken anfafad-a izerreɛ ɣef lǧal n uwliwel n medden seg udeg ɣer wayeḍ, dɣa ɣef waya ay yettwaɣtes useɣzef n wakaten n usekmen i lmend n usebded n uzraɛ-a.

Asenqes sseg 15:00 arma d 07:00 seg wass n lhed d asawen n uwliwel seg udeg ɣer wayeḍ i lmend n usekmen amuran n twilayin n Lezzayer, Tabatent, Tizi Uzzu, Sḍif, Qsenṭina, Lemdeyya, Wehṛan, Bumerdas, Wad Suf d Tipaza.

aps