LEZZAYER TAMANEƔT – Yesselwi uselway n tegduda, Abdelmadjid Tebboune, ass n usinas, deg tesɣimt n tselwit n tegduda, tiɣimit n umahil s uḥdaṛ n uneɣlaf amenzu, Abdelaziz Djerad, d kra n yineɣlafen d yimasayen unnigen n tɣellist, i lmend n usekyed d uktazel n wakaten yettwaddmen i uqabel amellil n ubayyur n unfafad bu uqacuc, ɣef wakken ay d-yenna yiwen n ulɣu n tselwit n tegduda.

« Aselway n tegduda, Abdelmadjid Tebboune, yesselwi, ass n usinas tanezzayt, deg tesɣimt n tselwit n tegduda, yiwet n tɣimit n umahil s tihawt n uneɣlaf amenzu d kra n yineɣlafen d yimasayen unnigen n tɣellist, d tin ay d-yellan i lmend n usekyed d uktazel n wakaten yettwaddmen i uqabel n ubayyur n unfafad bu uqacuc amaynu s tmellilt », ɣef wakken ay d-yebder ulɣu n tselwit.

la source:aps